578 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai

QKR 230

XE TẢI ISUZU QLR77FE4 2 TẤN 3 THÙNG LỬNG

Giá bán lẻ đề xuất

515.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng 2.280 ( Kg )

Kích Thước Thùng 3.600 x 1.870 x 1.890 ( mm )

Khuyến Mãi Định Vị , Mui Lướt Gió

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU QLR77FE4 1.9 TẤN THÙNG LỬNG

Giá bán lẻ đề xuất

510.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng 1,990 ( Kg )

Kích Thước Thùng 3,570 x 1.860 x 425 ( mm )

Khuyến Mãi Định Vị , Mui Lướt Gió

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU QLR77FE4 1.9 TẤN MUI BẠT BỬNG NHÔM

Giá bán lẻ đề xuất

551.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 ( Kg )

Kích Thước Thùng 3.570 x 1.860 x 1.870 ( mm )

Khuyến mãiMui Lướt Gió + Định Vị Phù Hiệu

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU QLR77FE4 2.3 TẤN THÙNG KÍN

Giá bán lẻ đề xuất

511.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 ( Kg )

Kích Thước Thùng 3.580 x 1.860 x 1.870 ( mm )

Khuyến mãi100 L Dầu , 12 Phiếu Bảo Dưỡng

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU QLR77FE4 1.9 TẤN THÙNG KÍN

Giá bán lẻ đề xuất

520.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 ( Kg )

Kích Thước Thùng 3.580 x 1.860 x 1.870 ( mm )

Khuyến mãi100 L Dầu , 12 Phiếu Bảo Dưỡng

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR 210

Xe Tải ISUZU QMR77HE4A 1.9 TẤN ĐÔNG LẠNH QUYỀN AUTO

Giá bán lẻ đề xuất

779.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 (Kg)

Kích Thước Thùng 4,270 x 1,810 x 1,780 ( mm )

Khuyến MãiĐịnh Vị , 100 L Dầu

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá
ISUZU LỘC PHÁT

XE TẢI ISUZU QMR77HE4A 1.9 TẤN THÙNG LỬNG

Giá bán lẻ đề xuất

555.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 (kg)

Kích Thước Thùng 4.380 x 1.870 x 480 ( mm )

Khuyến Mãi10 Triệu Tiền Mặt , 10 L Dầu

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU QMR77HE4A 1.9 TẤN THÙNG KÍN

Giá bán lẻ đề xuất

570.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 (kg)

Kích Thước Thùng 4.380 x 1.870 x 1.890 ( mm )

Khuyến MãiMui Lướt Gió , 50 L Dầu

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU QMR77HE4A 1.9 TẤN THÙNG KÍN

Giá bán lẻ đề xuất

570.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 (kg)

Kích Thước Thùng 4.380 x 1.870 x 1.890 ( mm )

Khuyến MãiMui Lướt Gió , 50 L Dầu

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá
ISUZU LỘC PHÁT

Xe Tải ISUZU QMR77HE4A 1.9 TẤN MUI BẠT

Giá bán lẻ đề xuất

57.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng1.990 (Kg)

Kích Thước Thùng4.360 x 1.870 x 735/1.770 ( mm )

Khuyến MãiMui Lướt Gió , 50% Trước Bạ

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR 270

ISUZU LỘC PHÁT

XE TẢI ISUZU QMR77HE4 2.8 TẤN THÙNG LỬNG INOX

Giá bán lẻ đề xuất

600.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng2.780 (Kg)

Kích Thước Thùng 4.380 x 1.860 x 425 ( mm )

Khuyến Mãi100 L Dầu , Mui Lướt Gió

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá
ISUZU LỘC PHÁT

XE TẢI ISUZU QMR77HE4A 2.8 TẤN THÙNG LỬNG

Giá bán lẻ đề xuất

555.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng2.780 (kg)

Kích Thước Thùng 4.380 x 1.870 x 480 ( mm )

Khuyến Mãi10 Triệu Tiền Mặt , 10 L Dầu

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá
ISUZU LỘC PHÁT
ISUZU No Image

Xe Tải ISUZU QMR77HE4 2.8 TẤN MUI BẠT

Giá bán lẻ đề xuất

570.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tải Trọng2.790 (Kg)

Kích Thước Thùng4.360 x 1.870 x 735/1.770 ( mm )

Khuyến Mãi100 L Dầu , 50% Trước Bạ

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0